Bestyrelsen

Bestyrelse i Herlev fotoklub:

Uwe Hess (formand)

Jøregen Jacobsen (kasser)

Henning Gustafsson (webeditor)

René Wedel

Alf Aagaard (webeditor og billedsekretær)

Jes Jessen (supp.)

Søren D. Andersen (supp.)