Bestyrelsen

Bestyrelse i Herlev fotoklub:

Uwe Hess (formand)

Jøregen Jacobsen (kasser)

Henning Gustafsson (webeditor)

Alf Aagaard (webeditor og billedsekretær)

Jes Jessen (printeransvarlig)

Søren D. Andersen (supp.)

Der afholdes typisk bestyrelsesmøder 4-5 gange om året, hvor program, nyanskaffelser og mange andre emner diskuteres. Referater findes på den del af hjemmesiden, som kun er for medlemmer.