Den Nationale

 

S D F konkurrenceregler

Den Nationale – DM i foto

Den Nationale afvikles en gang årligt og vises som udstilling i forbindelse med SDFs landsmøde. Kun medlemmer af SDF, personlige medlemmer og klubmedlemmer, kan deltage i Den Nationale. Passive støttemedlemmer og medlemmer, der er i kontingentrestance kan ikke deltage.

Der er frit emne i alle kategorier.

 Entryform

Entryform er digital og registreringen foregår via din profil på sdf.dk Entryform registreres elektronisk. I tilfælde af manglende login sendes en mail til webmaster. (alle sdf-medlemmer har en profil).

Se nærmere på sdf.dk

Indsendelsesfrist

Sidste indsendelsesfrist for papirbilleder og digitalbilleder er den 1. maj. Lyd/billedserier tilmeldes og indsendes til billedsekretæren senest en måned før landsmødet. Det helt frie billede tilmeldes og indleveres på landsmødet.

Gebyrer

Prisen for at deltage, afhænger af, hvor mange kategorier man deltager i.

For deltagelse i 1 kategori betales kr. 180. For deltagelse i 2 kategorier betales kr. 195. For deltagelse i 3 kategorier betales kr. 210. For deltagelse i 4 kategorier betales kr. 225. For deltagelse i 5 kategorier betales kr. 240. For deltagelse i 6 kategorier betales kr. 255. For deltagelse i ”Det helt frie billede” kr. 70. For deltagelse i lyd/billede kr. 90. Gebyret indbetales via din profil hvis du er personligt medlem. Klubber betaler via SDF’s bankkonto nr. 3201– 557677. Det præcise beløb fremgår af klubbens profil på sdf.dk

Undtagelse: I kategorien ”Det helt frie billede” kan betaling også ske på landsmødet til SDFs kasserer.

Antal

Hver author må deltage i alle kategorierne med følgende antal:

Op til 4 billeder i hver af de nedenstående kategorier:

Monochrome-papir, Farve-papir, Monochrome-digital, Farve-digital, Natur

Serier: Op til 2 serier á 3-6 billeder.

“Det helt frie billede”: Author kan samlet indlevere højst 4 værker.

Lyd/billede: Author kan samlet indsende højst 4 værker.

 Størrelse og montering

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm.  Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt. Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.

Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser vil ikke deltage i bedømmelsen.

Mærkning

Alle papirbilleder skal forsynes med dertilhørende label generet via registreringsprofilen på sdf.dk. samt tydelig markering af op med en pil i øverste venstre hjørne på bagsiden. Billedtitel, klubnavn og autors navn eller adresse må ikke fremgå af billedets forside.

Desuden skal der uploades en digital fil af alle billederne for at deltage, se mere på sdf.dk (gælder kun Den Nationale)

Diskvalificering

Billeder, der ikke er mærket på angivne måde, vil blive diskvalificeret. Gebyret for diskvalificerede billeder vil ikke blive tilbagebetalt. SDF’s bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder der ikke lever op til de stillede krav.

Tilbageholdelse og returnering af billeder

Alle antagne billeder indgår i SDFs Nationale udstilling det pågældende år. SDF beholder billederne i et år, således at billederne er til udlån og medlemmerne har lejlighed til at se de originale billeder.*

Alle antagne billeder returneres i forbindelse med det efterfølgende års landsmøde. Af de antagne billeder affotograferes/gemmes en række billeder digitalt. Disse bevares for eftertiden og vil kunne lånes af SDFs medlemmer som cirkulationsmapper.* Alle ikke antagne billeder kan afhentes under landsmødet.

De billeder, der ikke afhentes, eftersendes til afsender-klub eller PM’er og bliver pålagt en portoafgift pr. kg i henhold til postens takster.

Værker i kategorien “Det helt frie billede” skal afhentes af author, senest ved landsmødets afslutning. Værker i kategorien Lyd/billede returneres ikke ved digital aflevering på CD eller DVD.

Begrænsninger

Billederne må ikke tidligere have været antaget eller præmierede med medaljer eller diplomer på Den Nationale. Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebillede konverteret til monochrome. Undtaget herfra er dog kategorierne Lyd/billede og “Det helt frie billede”.

Kategorier

OBS: For alle kategorier gælder, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra billeder taget af fotografen selv.

• Monochrome-papir

Analoge eller digitale billeder, der på normal betragtningsafstand fremstår monochromt. Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome.

• Farve-papir

Analoge eller digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

• Digital-monochrome

Digitale billeder, der ved fremvisning fremstår monochromt. Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er

totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome.

Billederne vil blive bedømt i to seperate puljer: ”Digital farve” og ”Digital monochrome”.

Formatet på digitale billeder: Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb. Se digital entryform og vejledning på video på sdf.dk

• Digital-farve

Digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

Formatet på digitale billeder: Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb. Se digital entryform og vejledning på video på sdf.dk

• Serier (Papirkategori)

Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver et emne efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder. Der kan deltages med serier bestående af såvel sort/ hvid billeder som farvebilleder. De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med

A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for at markere rækkefølgen.

• Natur

Regler for Natur fotografi gældende for Den Nationale samt SDF anerkendte saloner/udstillinger.

Reglerne følger FIAP´s regler.

Definition:

Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser. Ligeledes beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter og andet levende til vand i alle dets former. Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse

i fotografiet kan accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks. storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lign. – hvor naturen tager områder præget af menneskelig aktivitet tilbage igen.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Naturbilleder, som fremstår unaturligt, diskvalificeres af arrangøren, SDF´s repræsentant eller juryen.

Overtrædelse af Naturfotografi reglen om kloning eller brug af fremmede billedelementer som ovenfor skildret medfører: 1.gang en advarsel, 2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (Naturkategorien). Points opnået i Naturkategorier i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF´s nåleregulativ og FIAP-titler. 3. gang udelukkelse fra fremtidige naturkategorier på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået på Natur kategorier på FIAP og SDF anerkendte saloner/

udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points på Naturkategorier i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF´s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til enhver tid gældende regler.

• Det helt frie billede

Værker, der adskiller sig fra almindelige todimensionelle billeder og således ikke vil kunne deltage i kategorierne monochrome eller farvepapirbilleder kaldes ”Det helt frie billede”. Der skal være et væsentligt indhold i et ”helt frit billede” der er fremstillet af fotografisk vej. Der er ingen begrænsninger i størrelse og udførelse af værkerne, men de skal sættes op og fjernes af autor.

• Lyd/billede

Billedserie ledsaget af lyd, fremstillet digitalt og som vises som lyd/billede serie på projektor som eksekverbar fil. Der lægges vægt på samspillet mellem billedsiden og lydsiden.

• Regler for lyd/billede:

• Autors navn, klubtilhørsforhold eller PMNummer må ikke fremgå af serien.

• Maks. længde: 6 min.

• Maks. format: 768×1024 px.

• Enkeltbilleder skal vises i mindst 0,5 sekunder.

• Der må kun benyttes stillbilleder i serien.

• Det er tilladt at rotere, panorere og zoome i billederne så længe grundlaget er stillbilleder.

• Lyd/billed-serier skal afleveres på CD-R.

• Serien skal kunne afvikles på en standard-PC i Windows Media Player eller som .exe fil eller alternativ Quicktime.

• Der må ikke benyttes særlige codec’s, plugins eller programmer, der skal installeres særskilt.

• Det anbefales at CD’en testes på en anden maskine end den, den er fremstillet på før aflevering.

• Der lægges ved bedømmelsen vægt på samhørigheden mellem lyd og billede.

• Der må afleveres op til 4 serier pr. autor.

• I kategorien Lyd/billede må der afleveres værker, der er lavet af flere autorer kollektivt.

• Afleveringsfrist: Den 1. september.

• Serierne sendes til billedsekretæren, og tilmeldingsgebyr indbetales til SDF’s bankkonto nr. 3201– 557677

Billedsekretær:

René Nørager

Dansk Nikon klub.
Att. Renè Nørager
Jagtvej 11
2200 Kbh. N

Mail: rene@dansknikonklub.dk

Det Kreative Fotografi

Det Kreative Fotografi er et tilbud til fotografer, der ønsker at finde kunstneriske veje i deres fotografi.

Det Kreative Fotografi baserer sig på fotografiet betragtet som kunstart og ikke på fotografiet alene betragtet som fotografi. Det Kreative Fotografi er et supplement til Den Nationale. Deltagelse i Det Kreative Fotografi udelukker ikke deltagelse i Den Nationale eller omvendt. Det Kreative Fotografi er uden emnemæssige eller billedmæssige begrænsninger. Alle medlemmer af SDF kan deltage. Det Kreative Fotografi afvikles årligt og vises i forbindelse med SDF’s landsmøde.

Indsendelsesfrist

Sidste indsendelsesfrist er den 1. maj. Værkerne samt deltagerformular sendes til arrangøren af Det Kreative Fotografi. Læs herom i Dansk Fotografi eller på SDF’s hjemmeside ved indkaldelsen. Klubber skal indsende værkerne samlet. Deltagerformularen hentes som digital version på SDFs hjemmeside.

Antal værker

Hver autor kan deltage med mindst 4 og højst 8 værker (uanset medlemskab af flere klubber). Værkerne må ikke tidligere have været antaget på Det Kreative Fotografi eller på den tidligere udstilling Den Censurerede.

Størrelse

Værkerne må højst være60 cmpå den længste side inkl. opklæbningsmaterialet og må højst have en tykkelse på3 mm.

Montering

Værkerne skal monteres på let støttekarton. Uopklæbede værker vil ikke deltage i bedømmelsen.

Mærkning

Bagside: Værkerne skal mærkes tydeligt med autors navn og klubbens navn (personlige medlemmer anfører medlemsnummer), billednummer og titel svarende til den medfølgende deltagerformular. Der må på bagsiden ikke stå andet, som kan forårsage tvivl ved registreringen. Værker, der ikke er mærket korrekt, vil blive diskvalificeret. Gebyret for diskvalificerede værker vil ikke blive tilbagebetalt.

Forside: Der kan angives titel, navn og årstal. Oplysninger på forsiden vil ikke blive brugt ved registreringen.

 Motivvalg

Der er frit motivvalg. De indsendte værker må ikke samme år indsendes til Den Nationale

 Deltagergebyr

For deltagelse betales 150 kr. uanset antal indsendte værker. Gebyr indbetales til kassereren på SDFs bankkonto nr. 3201– 557677. Betalingen foregår samtidig med indsendelsen af værker. Husk at mærke talonen Det Kreative Fotografi.

Bedømmelse

Bedømmelsen af værkerne foretages af en jury på tre personer, hvoraf mindst de to skal være uafhængige udøvende billedkunstnere, der ikke er medlemmer af SDF. Hver autors indsendte værker bedømmes som en helhed. Værker antages eller afvises som enkeltbilleder. Ved bedømmelsen lægges udelukkende vægt på værkernes kunstneriske indhold.

Offentliggørelse af resultat

Liste over de antagne værker offentliggøres på SDF’s hjemmeside senest den 1. juni.

Udstilling

De antagne værker vil blive udstillet i forbindelse med SDF’s landsmøde.

Antagne værker

SDF beholder alle de antagne værker i ét år, således at medlemmerne kan få lejlighed til at låne de originale værker hos cirkulationen. Endvidere vil værkerne kunne affotograferes digitalt i lav opløsning med henblik på distribution på CD til medlemmerne gennem cirkulationen. Affotograferinger kan også benyttes til årbogen, Dansk Fotografi og anden presseomtale samt indgå i SDF’s billedarkiv. Copyright forbliver autors.

 Returnering

Porto til dækning af returnering af værkerne indbetales samtidig med deltagergebyret.

SDF’s rettigheder og pligter

SDF kan til enhver tid diskvalificere et værk, der afviger fra de gældende regler. SDF forpligter sig til at behandle værkerne med størst mulig omhu, men kan dog ikke påtages sig noget ansvar ved beskadigelse eller bortkomst. SDF påtager sig heller intet ansvar for eventuel misbrug af copyright.

Autors rettigheder og pligter

Autor påtager sig det moralske og juridiske ansvar for værkernes indhold. Hver enkelt autor accepterer ved indsendelse til Det Kreative Fotografi de gældende regler i deres helhed.

Fortolkning og appel

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF’s bestyrelse, jf. vedtægternes paragraf 7 stk. 5. Afgørelsen er inappellabel.