Region Nord

 

Konkurrenceregler Region Nord

 1. Hver klub kan deltage med et ubegrænset antal billeder.

Højst 2 billeder eller serier pr. fotograf. Dette gælder også fotografer, der er medlem i flere klubber.

Den enkelte fotograf skal uploade de filer som er grundlag for de billeder fotografen ønsker at deltage med. Ved registreringen skal fotografen udprinte etiketter med registreringsnumre, som skal være påklæbet papirbillederne før indleveringen. Fotografens navn kan medtages på påskriften på billederne.

2. Billederne indleveres til RNF’s billedsekretær senest på den fastsatte afleverings­dag, med en besked om klub og antal billeder.

Er der uoverensstemmelse mellem indlevering og registreret billeder tager
RNFoto’s billedsekretær kontakt til klubbens billedsekretær. For sent
indleverede billeder skal afvises.

3. Fotografen har det fulde juridiske ansvar for sit værk.

4. Region Nord må offentliggøre alle indsendte konkurrencebilleder.

5. Et billede eller en serie kan kun deltage én gang i  RNF’s konkurrencer.

6. Dommere hentes udenfor RNF’s rækker. Dommeren kommenterer de 40 bedste billeder, ved konkurrence i serier dog kun de 20 bedste serier. De 10 bedste billeder og serier placeres i rækkefølge fra  nummer 10 til nummer 1.

7. Der uddeles mindst 1., 2. og 3. præmie med tilhørende diplomer. Dommeren kan herudover uddele 2 ekstra diplomer efter eget valg og begrundelse.

 8. Papirbilleder defineres som påsigtsbilleder, såvel monochrome som med flere farver. Papirbilleder skal være opklæbet på let støttekarton med maksimal tykkelse 2,5 mm, og billedets ydre mål må maksimalt være 30 x 40 cm. inklusive passepartout. På billedets bagside skal være en opad-pil, og i nederst højre side skal der påsættes den registrerings etiket som du automatisk får ved din tilmelding. Se instruktion for registrring under fanen “Aktiviteter”.

9. Digitale billeder afleveres ved uploading under fanen  “Aktiviteter” “Deltag i konkurrence”. Billedfilerne skal være JPEG og må maximum være 1920 pixels i bredden og 1080 pixels i højden, og max 2,0 Mb.

10. Serier defineres som en billedserie bestående af minimum 3 og maksimum 6 papirbilleder.  Registreringen skal ske i
rækkefølge, fordi billederne får tildelt et rækkefølge nummer, som følger f.eks. ved tre billeder i en serie mærkes billederne 1 af 3, 2 af 3 og 3 af 3. Der gælder samme regler for opklæbning og mærkning som ved konkurrencer i papirbilleder.

11. Bestyrelsen kan fastsætte et emne eller tema for én af papirkonkurrencerne. Hvis intet er anført, er emnet frit.