SDF – Den Nationale

Den Nationale – informationer, datoer og konkurrenceregler.

”Den Nationale” afvikles en gang årligt og vises som udstilling i forbindelse med SDFs landsmøde. Kun medlemmer af “SDF Fuld” og “SDF Ekstra” kan deltage i Den Nationale. “SDF intro”, “SDF Basis” og medlemmer der er i kontingent restance kan ikke deltage. I de to ekstra kategorier er der faste emner, i alle andre kategorier der frit emne.

På grund af situationen og uvisheden omkring covid19, så indsendes alle kategorier digitalt via uploadsiden. Alle billeder bedømmes digital, hvis nødvendigt så gøres det hjemmefra af dommerne.

De billeder som den enkelte fotograf får antaget i papirkategorierne, skal fotografen efterfølgende printe, montere og indsende.

Deltagerne får annulleret sine antagelser og præmieringer i papirkategorierne, hvis man ikke fremsender et print til udstilling.

Entryform

Entryform er digital og registreringen foregår via dit login på sdf.dk. Entryform registreres elektronisk. I tilfælde af manglende login sendes en mail til webmaster.

Indsendelsesfrist 

Sidste indsendelsesfrist for papirbilleder og Digitalbilleder er den 30. april.

Lyd/billedserier tilmeldes via sdf.dk senest en måned før landsmødet.

Det helt frie billede tilmeldes og indleveres på landsmødet. (aflyst i 2021)

Gebyrer

For deltagelse i 1 kategori betales kr 205
For deltagelse i 2 kategorier betales kr 220
For deltagelse i 3 kategorier betales kr 235
For deltagelse i 4 kategorier betales kr 250
For deltagelse i 5 kategorier betales kr 265
For deltagelse i 6 kategorier betales kr 280
For deltagelse i 7 kategorier betales kr 295
For deltagelse i ”Det helt frie billede” kr 90
For deltagelse i lyd/billede kr 90

Gebyret indbetales både for klubmedlemmer og personlige medlemmer via kontooverførsel til SDF´s konto 1551-5507677 som beskrevet i entryformen.

Gebyret for Lyd/billede overføres ligeledes ved indleveringen, og det frie billede betales på landsmødet.

Antal

Hver author må deltage i alle kategorierne med følgende antal:
Op til 4 billeder i hver af de nedenstående kategorier:

Monochrome-papir
Farve-papir
Monochrome-digital
Farve-digital

Ekstra kategorier

I de ekstra kategorier, der er aktive, kan du indsende 4 billeder i hver kategori.
I de 2 ekstra kategorier kan du indsende både monochrome og farve eller et mix af disse.

Serier

Op til 2 serier á 3-6 billeder.

“Det helt frie billede”
Author kan samlet indlevere højst 4 værker

Lyd/billede

Author kan samlet indsende højst 4 værker

Størrelse og montering af papirbilleder

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm. Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt.

Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.

Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser vil ikke deltage i bedømmelsen.

Mærkning

Alle papirbilleder skal forsynes med dertilhørende label generet via registreringsprofilen på sdf.dk. samt tydelig markering af op med

en pil i øverste venstre hjørne på bagsiden.

Billedtitel, klubnavn og autors navn eller adresse må ikke fremgå af billedets forside.

Desuden skal der uploades en digital fil af alle billederne for at deltage, se mere på sdf.dk (gælder kun Den Nationale)

Diskvalificering

Billeder, der ikke er mærket på angivne måde, vil blive diskvalificeret.

Gebyret for diskvalificerede billeder vil ikke blive tilbagebetalt.

SDF’s bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder der ikke lever op til de stillede krav.

Tilbageholdelse og returnering af billeder

Alle antagne billeder indgår i SDFs Nationale udstilling det pågældende år. SDF beholder billederne i et år, således at billederne er til udlån og medlemmer og klubber har lejlighed til at se og udstille de originale billeder.

Alle antagne papirbilleder returneres i forbindelse med det efterfølgende års landsmøde. Alle antagne billeder gemmes digitalt. Disse bevares for eftertiden og vil kunne ses og downloades fra SDF´s hjemmeside. Alle ikke antagne papir billeder kan afhentes under landsmødet. De billeder, der ikke afhentes, eftersendes til afsender-klub eller PM’er og bliver pålagt en portoafgift pr. kg i henhold til postens takster.

Værker i kategorien “Det helt frie billede” skal afhentes af autor, senest ved landsmødets afslutning.

Værker i kategorien Lyd/billede returneres ikke ved aflevering på CD eller DVD.

Begrænsninger

Billederne må ikke tidligere have været antaget eller præmierede med medaljer eller diplomer på Den Nationale. Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebillede konverteret til monochrome.

Undtaget herfra er dog kategorierne Lyd/billede og “Det helt frie billede”.

Kategorier Den Nationale

OBS: For alle kategorier gælder, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra billeder taget af fotografen selv.

Monochrome-papir

Analoge eller digitale billeder, der på normal betragtningsafstand fremstår monochromt.
Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen.
partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome.

Farve-papir

Analoge eller digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

Digital-monochrome:

Digitale billeder, der ved fremvisning fremstår monochromt.
Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome. Billederne vil blive bedømt i to seperate puljer: ”Digital farve” og ”Digital monochrome”.

Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb.

Digital-farve:

Digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb.

Serier (Papirkategori)

Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver et emne efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder.
Der kan deltages med serier bestående af såvel sort/hvid billeder som farvebilleder. De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for at markere rækkefølgen.

Natur

Regler for Natur fotografi gældende for Den Nationale samt SDF anerkendte saloner/udstillinger.
Reglerne for kategorien Natur tager udgangspunkt i FIAP’s regler. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende.

Definition: Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser, Ligeledes beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter og andet levende til vand i alle dets former.

Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse i fotografiet kan accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks. storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lign. – hvor naturen tager områder præget af menneskelig aktivitet tilbage igen.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Naturbilleder, som fremstår unaturligt, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af Naturfotografi reglen om kloning eller brug af fremmede billedelementer som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel.
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (Naturkategorien). Points opnået i Naturkategorier i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF ́s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidige naturkategorier på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået på Natur kategorier på FIAP og SDF anerkendte saloner/ udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points på Naturkategorier i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.

Definition Photojournalism

Reglerne for kategorien Photojournalism tager udgangspunkt i PSA’s regler, som også FIAP følger. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende.

Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig påvirkning, herunder menneskelig interesse, dokumentation og spot nyheder. Det journalistiske indhold i billedet skal vægtes højere end billedlig og teknisk kvalitet. Af hensyn til troværdigheden kan billeder, som fordrejer eller manipulerer sandheden, såsom manipulation for at ændre emnet, eller situationer, som er oprettet eller opstillet med henblik på fotografering, ikke deltage i kategorien Photojournalism.

Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Billeder, som ikke lever op til kravene i definitionen for Photojournalism, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af reglerne som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (i kategorien Photojournalism). Points opnået i kategorien Photojournalism i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidig deltagelse i kategorien Photojournalism på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået i kategorien Photojournalism på FIAP og SDF anerkendte saloner/udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points i kategorien Photojournalism i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.

Definition Phototravel

Et billede i kategorien Photo Travel skal udtrykke en følelse af en tid og et sted, og skildre et land, dets særpræg eller kultur i sin naturlige tilstand. Der er ingen geografiske begrænsninger. Closeup billeder af personer eller genstande skal omfatte det skildredes genkendelige miljø og omgivelser. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes.

Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere

f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):
Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Billeder, som ikke lever op til kravene i definitionen for Photojournalism, diskvalificeres af arrangøren, SDF’s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af reglerne som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel,
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (i kategorien Photojournalism). Points opnået i kategorien Photojournalism i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidig deltagelse i kategorien Photojournalism på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået i kategorien Photojournalism på FIAP og SDF anerkendte saloner/ udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points i kategorien Photojournalism i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF ́s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.

Definition Landskab

1) Naturlige landskabsformer, så som følgende temaer:

BakkelandskabBjerglandskabKarstlandskab (særpræget landskab dannet ved opløsning af kalkbjergarter i nedbørsrige områder), MarsklandskabØrkenlandskabÅdalslandskabKyst.

2) Kulturlandskaber, som følgende temaer:

AgerlandEngHedeLøvengMaki (plantesamfund), Overdrev.

Krav:

Temaet skal udgøre hovedvægten af billedfladen. Billedet må gerne vise tilstedeværelsen af mennesker, dyr og maskiner, men ingen af disse dele må dominere billedet. Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Der må ikke tilføjes eller fjernes elementer i forhold til originalen, eneste undtagelse er begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Der må gerne foretages justeringer, også partielle, med det formål at fremhæve væsentlige elementer i billedet, f.eks. dæmpning af en lys himmel. Der må også gerne anvendes teknikker som HDR og panoramabilleder sammensat af flere på hinanden følgende eksponeringer. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Billeder, som ikke lever op til kravene i definitionen for Landskab, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af reglerne som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (i kategorien Landskab). Points opnået i kategorien Landskab i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidig deltagelse i kategorien Landskab på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået i kategorien Landskab på FIAP og SDF anerkendte saloner/udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points i kategorien Landskab i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.

Det helt frie billede

Værker, der adskiller sig fra almindelige todimensionelle billeder og således ikke vil kunne deltage i kategorierne monocrome eller farvepapirbilleder kaldes ”Det helt frie billede”.
Der skal være et væsentligt indhold i et ”helt frit billede” der er fremstillet af fotografisk vej. Der er ingen begrænsninger i størrelse og udførelse af værkerne, men de skal sættes op og fjernes af autor.

Lyd/billede

Billedserie ledsaget af lyd, fremstillet digitalt og som vises som lyd/billede serie på projektor som eksekverbar fil. Der lægges vægt på samspillet mellem billedsiden og lydsiden.

Regler for lyd/billede:

– Autors navn, klubtilhørsforhold eller PM-Nummer må ikke fremgå af serien.
• Maks. længde: 6 min.
• Maks. format: 1920×1080 px.
• Enkeltbilleder skal vises i mindst 0,5 sekunder.
• Der må kun benyttes stillbilleder i serien.
• Det er tilladt at rotere, panorere og zoome i billederne så længe grundlaget er stillbilleder.
• Der må afleveres op til 4 serier pr. autor.
• Afleveringsfrist: Senest 1 måned før landsmødet som anvist på hjemmesiden.
• Serierne sendes eller uploades til billedsekretæren som anvist på hjemmesiden.

Serien skal kunne afvikles på en standard-PC i Windows Media Player eller som .exe fil. eller alternativt i Quicktime. Der må ikke benyttes særlige codec’s, plugins eller programmer, der skal installeres særskilt. Det anbefales at CD’en testes på en anden maskine end den, den er fremstillet på før aflevering.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på samhørigheden mellem lyd og billede.
I kategorien Lyd/billede må der afleveres værker, der er lavet af flere autorer kollektivt

Præmiering og offentliggørelse Den Nationale

Fra og med 2014 skelnes der mellem hovedkategorier og ekstra kategorier.

HOVEDKATEGORIER

I hver af hovedkategorierne Monokrome Papir, Farve Papir, Monokrome Digital, Farve Digital og Serier uddeles: • 1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedalje, fælles dommerdiplom, som alle dommere skal være enige om, samt et diplom fra hver enkelt dommer.

Desuden kan en dommer vælge op til 10 ikke antagne billeder, blandt samtlige billeder i kategorien. Disse billeder regnes som antagne og skal med på udstillingen. Dette er en ret dommeren har, men ikke en pligt.

EKSTRA KATEGORIER

De ekstra kategorier og angivelse af de år, de er aktive:

2017 Natur digital
2017 Phototravel papir

2018 Portræt digital
2018 Photojournalism papir

2019 Eksperimental digital
2019 Landskab papir

2020 Natur papir
2020 Phototravel digital

2021 Photojournalism digital
2021 Portræt papir

I de ekstra kategorier, der er aktive det pågældende år, uddeles: • 1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedalje, fælles dommerdiplom, som alle dommere skal være enige om, samt et diplom fra hver enkelt dommer.

Desuden kan en dommer vælge op til 10 ikke antagne billeder, blandt samtlige billeder i kategorien. Disse billeder regnes som antagne og skal med på udstillingen. Dette er en ret dommeren har, men ikke en pligt.

DIPLOMER TIL ”BEDSTE” ESSAY

Med indførelsen af kategorien Photojournalism udgår diplomet for bedste Essay helt.

PHOTOJOURNALISM

De år, hvor kategorien Photojournalism er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. De øvrige år kan diplom tildeles for bedste Photojournalism i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

PHOTOTRAVEL

De år, hvor kategorien Phototravel er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. De øvrige år kan diplom tildeles for bedste Phototravel i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

EKSPERIMENTAL

Med indførelsen af kategorien Eksperimental udgår diplomet for bedste Eksperimental på tværs af kategorierne det pågældende år. De øvrige år kan diplom for bedste Eksperimental tildeles i kategorierne

Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

ACTION

Med indførelsen af kategorien Photojournalism udgår diplomet for bedste Action på tværs af kategorierne det pågældende år. I stedet tildeles diplomet for bedste Action i kategorien Photojournalism. De øvrige år kan diplom for bedste Action tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

AKT

Med indførelsen af kategorien Portræt udgår diplomet for bedste Akt på tværs af kategorierne det pågældende år. I stedet tildeles diplomet for bedste Akt i kategorien Portræt. De øvrige år kan diplom for bedste Akt tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

PORTRÆT

Med indførelsen af kategorien Portræt udgår diplomet for bedste Portræt på tværs af kategorierne det pågældende år. De øvrige år kan diplom for bedste Portræt tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

LANDSKAB

Med indførelsen af kategorien Landskab udgår diplomet for bedste. Landskab på tværs af kategorierne det pågældende år. De øvrige år kan diplom for bedste Landskab tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

NATUR

Det år, hvor Natur er en selvstændig kategori, kan der udover komplet medalje sæt også uddeles diplom for bedste Makro, Fauna og Flora blandt billederne i kategorien Natur.
De øvrige år kan diplom for bedste Flora og bedste Fauna tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrome Digital og Monokrome Papir.

GENERELT

Diplomerne for ”bedste” kan tildeles de år, hvor kategorien ikke er en aktiv kategori, hvis billedmængde og kvalitet er tilstede, men det er ikke en pligt. Det er dommerne, som afgør, om diplomerne skal uddeles. Afgørelsen er inappellabel. Ubrugte diplomer kan returneres til SDF.

LYD/BILLEDE OG DET HELT FRIE BILLEDE

I hver af kategorierne Lyd/billede og Det helt frie billede uddeles:

• 1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedalje. Der kan uddeles dommerdiplom.

Såfremt der ikke er indleveret tilstrækkeligt med værker til en fuld præmiering vil flg. grænser blive benyttet for kategorierne Lyd/billed og Det helt frie billede:

1 – 5 værker: Guld + evt. diplom.

6 – 10 værker: Guld + sølv + evt. diplom.

6 – 11 og derover: Guld + sølv + bronze + evt. diplom.

SDF-point

Antagelse: 5 point

Diplom: 10 point

Bronze: 15 point

Sølv: 20 point

Guld: 25 point

Billeder, der har fået tildelt medalje, kan ikke samtidig tildeles dommerdiplom eller fælles dommerdiplom.

Resultatet af bedømmelsen

Resultatet af bedømmelsen vil blive offentliggjort på SDFs Landsmøde. Præmieoverrækkelsen vil ligeledes finde sted på landsmødet i forbindelse med en fotogalla.

Værkerne i kategorierne Lyd/billede og ”Det helt frie billede” bedømmes og fremvises på landsmødet og resultater afvikles på stedet samt bringes i Dansk Fotografi.

For Lyd/billede konkurrencens vedkommende vil der være tale om en fremvisning lukket for offentligheden på grund af overholdelse af ophavsrettigheder.

Rettigheder, fortolkning og appel

SDF rettigheder og pligter

Billeder som indsendes til “Den Nationale”, kan af SDF vederlagsfrit gøres tilgængelig for offentligheden med det formål at fremme fotografiet, herunder anvendes til udstillingsformål indenfor SDF regi. Ejendomsretten til billederne, der indgår i SDFs billedmapper, overgår til SDF på det tidspunkt hvor billederne udtages.

Copyright rettighederne forbliver autors, uanset at billedet udtages til cirkulationsmappe eller billedbuffer. SDF forpligter sig til at behandle billederne med størst mulig omhu, men kan dog ikke påtage sig noget ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

Authors rettigheder og pligter

Hver enkelt autor accepterer ved indsendelse af billeder til Den Nationale, de gældende konkurrenceregler i deres helhed, med de deraf følgende rettigheder og pligter for den enkelte.

Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for billedernes indhold.

Fotolkning og appel

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF’s bestyrelse. Afgørelsen er inappellabel.

Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

 

Opdateret februar 2021