HDR-billeder med Nic software

Nik Collection                                                                       Jørgen Jak. sept. ‘19

– en samling af 7 forskellige værktøjer, der virker som ’filtre’ i Photoshop. Flere af dem er kreative og meget brugbare. Masser af knapper til at dreje på. Alle tekster er på engelsk.

 • Dfine 2
 • Viveza 2
 • HDR Efex Pro 2
 • Analog Efex Pro 2
 • Color Efex Pro 4
 • Silver Efex Pro 2
 • Sharpener Pro 3

Dfine 2 (reduktion af billedstøj). Der er 7 forskellige ’presets’ som ”Background”, ”Fine Structures”, ”Sky” og ”Strong Noise”. Effekten danner et særskilt lag med det støjdæmpede billede, og så kan man blænde det oprindelige billede ind og dæmpe effekten, hvis en er for voldsom. Jeg synes den er underlig og ikke særlig brugbar.

Viveza 2 (enkel justering af billedet med Brightness, Contrast, Saturation og ’Structure’) Effekten danner et særskilt lag med det justerede billede. Jeg synes effekten svarer helt til de tilsvarende i PS, pånær ’Structure’

HDR Efex Pro 2 (HDR ud fra ét eller flere billeder.) Der 28 forskellige presets, hvor flere er anvendelige og resten enten uinteressante eller vildt overdrevne. Men så er der ca. 10 håndtag og knapper, som man kan justere effekterne med, og det kan blive helt godt. BEMÆRK: Effekten danner ikke et særskilt lag, men molesterer selve billedet i PS. Programmet er meget enklere at bruge end Photomatix, og kan flere af de samme ting men ikke helt så godt. Og ligesom i Photomatix kan man nemt komme til at overdrive.

 

Håndtagene og knapperne er:

 • ToneCompression (fra 0 = ingen til 100% = vildt overdrevet, minus = tåge)
 • Method Strength (finindstilling mellem 0 og 100%)

HDR Method:

 • Depth (i 4 trin: ”Off”, ”Subtle”, ”Normal” og ”Strong”
 • Detail (5 trin: ”Soft”, ””Realistic”, ”Accentuated”, Detailed” og ”Grunge”)
 • Drama (6 trin: ”Flat”, ”Natural”, ”Deep”, Dingy”, ”Sharp” og ”Grainy”)
 • Tonality: Exposure, Shadows og Highlights og Contrast – præcis som i PS. Dertil ”Blacks” og ”Whites”, som næsten er det samme som Shadows og Highlights.
 • Men så er er en smart kontrol for ”Structure” (mellem -100% og +100%), det er en slags ’mikro-kontrast’, som får billedet til at se skarpere & mere detaljeret ud (mellem 0 og +100%), men også forøger misfarvede konturer og billedstøj

Color: Saturation, Temperature og Tint – præcis som i RAW-konverteren i PS

Selective Adjustments: Ligesom i flere af de andre værktøjer kan man klikke på et eller flere ”Control Points”, og så virker effekten kun i et cirkelområde her omkring. Jeg har aldrig fået det til at kunne bruges til noget.

Finishing: Her er et par yderligere snedigheder, som man måske kan bruge:

 • ”Vignette” (4 forskellige ”Lens”vignetter, 2 sorte og 2 hvide rammer [dvs. hhv. mørknede og lysnede kanter]). Vignetterne kan varieres imellem ”Circle” og ”Rectangle”, og man kan stille på både ”Amount” og ”Size” i %’er
 • ”Graduated Neutral Density” giver mulighed for at mørkne (eller lysne) toppen og bunden af billedet hver for sig. Man kan stille på:
  • ”Upper /hhv. LowerTonality” i 1/100-dele af blændertrin
  • ”Blend” i %, regulerer hvor skarp overgangen mellem øvre og nedre del er
  • ”Vertical Shift” forskyder overgangen i %’er, så100% rykker overgangen helt op i toppen, så hele billedet er ”Lower”
  • ”Rotation” i grader, som roterer overgangen
 • ”Levels and Curves” svarer umiddelbart til ’Kurver’ i PS, men der er nogle underlige presets: Film EV-1 (mørkt billede), EV+0 og EV+1 (lyst); ”Bright Contrast” og ”Dark Contrast” som forøger kontrasten i hhv. højlys og skygger, og så ”Vintage 1” – 3, som er mærkelige efterligninger af gamle film med de misfarvninger, de hører til. Jeg synes det er helt ubrugeligt.

Analog Efex Pro 2 (efterligner at billedet er taget på film med et gammeldags kamera, og simulerer alle mulige fejl, skrammer og støv og vandskade, linsefejl osv.)

Jeg synes det er helt i hegnet – men kan måske bruges til spøg og skæmt?

 Color Efex Pro 4 (Yes! omkring 100 presets, flere af dem med underpunkter, og på alle kan der drejes på fem eller flere justerings-håndtag.) Effekten danner et særskilt lag med det justerede billede. Af de mest interessante presets vil jeg fremhæve:

 • Detail Extractor (lokal eller mikro-lokal forøgelse af kontrast)
 • Glamour Glow (softener billedet og giver en dejlig, varm tone, som man kan justere. Den kan også bruges til andet end pigeportrætter.
 • Polarization (efterligner at billedet er taget med Pol-filter. Øget farvemætning i blå himmel og grønne blade)
 • Solarization (efterligner den gamle solariserings-effekt fra mørkekammeret, giver nogle freaky billeder, som måske kan bruges til netop det
 • Image Borders (14 forskellige mere ell. mindre kunstneriske rammer omkring billedet. For alle 14 gælder, at flere af parametrene kan justeres trinvis)
 • Cross Process (efterligner at en farve-negativ-film er fremkaldt som dias eller omvendt. Der er 5 presets, som bare er eksempler på de ca. 20 forskellige filtreringer. De ser alle sammen gyselige ud, men de har været meget moderne i et stykke tid)
 • Film Grain (tilfører film en efterligning af filmkorn. Vælg fx ”Medium Grain” og indstil ”Grain per Pixel” og ”Soft/Hard” kontrollen efter din smag. Hvis GpP er højere end ca. 450, er kornene så fine at effekten kun anes svagt, 250 er tydelige korn – især hvis kontrasten er ”Hard”, og ved 180 og lavere er kornene markante, øredøvende og ret dominerende.
 • Vignettes – indeholder flere, gode måder at lave vignetterede billeder med mørke hjørner. Vælg fx ”Vignette, lens” som efterligner et objektiv med for lille filter. Umiddelbart ser effekten vildt overdrevet ud, men med 3 håndtag kan du lave lige det udtryk af vignetten, som du vil:
  • Amount (mellem -100% og +100%. Fx er -20% en tydelig mørkning, og +80% er en markant fortoning i hvidt
  • ”Circle / Rectangle” (tilpasser trinløst vignetteringen imellem, at det kun er de fire hjørner, der mørknes (eller lysnes), eller om det også eller kun er kanterne)
  • ”Size” (mellem 0 og 100%, regulerer hvor meget vignetteringen skal fylde i billedet. 10% er temmelig diskret, 25% er markant, og 50% tæt på overdrevet. Det afhænger også af, hvor meget man har skruet op for ”Amount”
  • ”Brightness” er det fjerde af de 3 brugbare håndtag, det skruer op eller ned for hele billedet lys-hed. GØR DET IKKE!
  • ”Place Center” er en knap som måske kan bruges. Hvis vignetten ikke skal være centreret, men måske mørkne mere i himlen end i bunden af billedet, så kan man klikke på knappen her og bagefter på et punkt på midterlinjen af billedet men tættere på bunden end på toppen. Man kan flytte punktet ved at klikke på knappen igen og bagefter på et mere rigtigt midtpunkt.

 

Silver Efex Pro 2 (Sort/hvid konvertering som du altid har drømt om.) Effekten danner et særskilt lag med det justerede billede.

Værktøjet rummer alle muligheder med 34 presets, og fælles for dem alle er, at man nede i bunde af spalten til højre kan vælge, hvilket filter, man lader som om der sad på kameraet da man tog billedet (”Color Filter”, fx et rødfilter, et gulfilter, eller det klassiske gul/grønne filter. Klik på filterets farve, og skru op eller ned for, hvor stærkt filteret skal være.

Længere nede kan man med ”Film Type” vælge, hvilken film der blev brugt. Alle tænkelige sort/hvide film er listet op. Jeg foretrække at vælge ”Neutral” film og heller ingen kurve, men indstille antal korn pr. pixel og kornenes hårdhed efter min smag.

 

Her er de 2-3-4 presets, som jeg har brugt med glæde:

 • ”High Structure” (harsh) – eller (smooth, hvis harsh er for meget). Skru op eller ned for ’Structure’, og tilføj gerne noget film grain
 • ”Full Dynamic (harsh)”, skru lidt eller meget ned for kontrast, og skru evt lidt op for ”Structure”
 • ”Wet Rocks” giver nogen gange et godt resultat. Billedet er dystert, men ved at dæmpe kontrasten og skrue lidt ned for ”Shadows” (og derved lysner skyggerne) og ”Highlights” (som mørkner højlysene) kan det godt blive interessant.

 

Sharpener Pro 3 (forøger den tilsyneladende skarphed.) Der er to slags maskiner: en RAW Presharpener som jeg gætter på, man bruger direkte på sit camera-Raw billede inden det konverteres, og en ’Output Sharpener’, som kan bruges i stedet for de skarpheds-filtre, der sidder i Photoshop. Effekten danner et særskilt lag med det justerede billede. Jeg har snuset lidt til ’Output Sharpener’, men jeg har ikke fået den til at virke overbevisende i sammenligning med PS’s glimrende filtre ”Unsharp Mask” og ”Smart Sharpen”.