HFK Konkurrenceregler

HERLEV FOTOKLUB’s KONKURRENCEREGLER – (August 2017)

I Herlev fotoklub findes der følgende konkurrencer:

4 årlige glaskonkurrencer med frit emne i kategorierne papir og digital. Der kan afleveres op til 4 billeder i hver kategori. pr. konkurrence. Der skelnes ikke mellem monokrom og farve.

Ud over glaskonkurrencerne afholdes flere konkurrencer med bundet emne eller tema, herunder fx “Natur”, “Portræt”, “Serie” og “Eksperiment”. Der skelnes ikke mellem monokrome og farve i disse konkurrencer, med mindre det er en konkurrence udelukkende for monokrome billeder.

Hver autor kan aflevere op til 4 billeder. Det fastlægges årligt, hvilke af emnekonkurrencerne, der afholdes for papirbilleder og hvilke der er for digitale billeder.

Det bedst placerede billede må ikke genbruges i senere glaskonkurrencer og ingen billeder fra glaskonk. må genbruges i efterfølgende sæsoner.

Se definition af formater og kategorierne nederst på siden.

Registrering af billeder

Inden aflevering skal både digitale og papirbillederne registreres i et Excel regneark i klubbens Dropbox. Regnearket findes i en undermappe, som er benævnt efter den aktuelle konkurrence. I regnearket skriver autor sit navn i kolonne nr. 3 (der er forvalgte navne, så man skal bare finde sig selv), og billedets titel i kolonne 4. Titlen, man skriver her, må ikke indeholde tegn (komma, punktum, skråstreg, kolon, semikolon osv.). Man kan bruge både minus (-) og underscore (_).

Billedernes filnavn skal bestå af titlen, hvor der foran står  billedets id-nummer (det tilfældige tal, som står ud for billedets titel i kolonne nr. 2 fra registreringsregnearket)

Eksempel for et digitalt billede af et slagtervindue, som afleveres til en glas-konkurrence: ’23 Udsigt til kødpålæg’

Papirbilleder skal mærkes bag på med ID-nummer, titel og en pil der peger op ad. Hvis der er flere pile bagpå, skal man skrive OP på den pil, der peger op.

Ved registrering af serier, angives serien kun en gang i registreringslisten. Bag på hver papirbillede i serien angives først ID-nummeret og så billedets placeringsnummer lige efter (fx 2-1, 2-2, 2-3). 

Billedaflevering

Papirbilleder skal afleveres i klublokalet. Afleveringsdatoerne vil fremgå af klubbladene. Eventuel senere afleveringsdato skal aftales med billedsekretæren. Den frist, som billedsekretæren fastsætter, er endelig.

Billederne skal ikke afleveres i pose eller andre former for emballage.

Digitale billeder uploades til fotoklubbens Dropbox. Også for papirbilleder gælder det, at en fil, som svarer til det afleverede billede, skal oploades til Dropbox med samme type navngivning, som for digitalbilledfiler.

Diskvalifikation

Overholder et billede ikke de givne regler, skal det diskvalificeres af billedsekretæren, der også kan diskvalificere billeder, der ikke overholder et eventuelt emne. I sidstnævnte tilfælde bør autor forsøges kontaktet forinden, for eventuelt at kunne give sin fortolkning af sin opgaveløsning.

Autors navn må ikke fremgå af forsiden af et papirbillede eller af filnavnet for et digitalt billede.

Billedsekretærens afgørelse herefter kan ikke appelleres.

Autors bedst placerede billede i hver glaskonkurrence må ikke deltage i flere glaskonkurrencer. Dog må de ”ikke-antagne” billeder, som dommeren har placeret på en delt 26-plads, deltage i de øvrige af årets glaskonkurrencer.

Efter sæsonens afslutning må billeder, som har deltaget i glaskonkurrencerne ikke deltage i senere sæsoners glaskonkurrencer.

Autors bedst placerede billede i emnekonkurrencerne må ikke deltage i samme kategori igen i senere sæsoner.

Bedømmelse

Alle billeder bliver bedømt uanset antallet af indleverede billeder, men dommeren bliver kun bedt om at kommentere de 25 bedst placerede billeder.

Hvert billede tildeles point i forhold til dets placering, således at 1. pladsen får 25 point, 2. pladsen får 24 point osv. Er der indleveret flere end 25 billeder i en enkelt konkurrence, vil de billeder, som placeres som nr. 25 og derefter alle få tildelt 1 point.

Billederne vil blive behandlet med al mulig omhu, men klubben kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelt bortkomne eller beskadigede billeder. Det juridiske ansvar for de enkelte billeders indhold påhviler autor.

Titler:

Glaskonkurrencer

Vinder af hver glas-konkurrence er den autor, hvis billede placeres på 1. pladsen. Autor tildeles en erindringspræmie (glas) samt et diplom.

Årets fotograf

Den autor, som via de 4 bedste placeringer i årets glaskonkurrencers papir- og digitalkategorier, har opnået flest point, kåres som ”Årets fotograf”.

Har to eller flere autorer opnået samme pointtal på 1.pladsen, tildeles titlen “Årets fotograf”, den autor, som ved tillæg af 5. bedste placeringer har opnået bedste point. Er der stadig pointlighed, er “Årets fotograf” den autor, som ved tillæg af 6. bedste placeringer har opnået flest point etc.

“Årets fotograf” i de to kategorier kåres i forbindelse med den ordinære generalforsamling. “Årets fotograf” i hver kategori tildeles en erindringspræmie(glas). Desuden uddeles en vandrepokal (der ikke kan vindes til ejendom) til vinderen af emnekonkurrencen i portræt og i monokrom-papir.

Årets billede

Hver autor må indlevere indtil 4 billeder i hver af kategorierne papir og digital. Billederne skal have deltaget i sæsonens glaskonkurrencer.

Afleveringsdato og bedømmelsesdato vil fremgå af klubbladet.

Alle indleverede billeder vil blive bedømt af et dommerpanel bestående af 3 af hinanden uafhængige dommere. Ved pointlighed mellem to eller flere billeder, vil antallet af dommer der har givet point vægte højest, hvorefter det er bedste placeringer, som tæller.

Autor til “Årets bedste billede” i hver kategori tildeles en erindringspræmie (glas). Kåringen finder sted i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Årets Portræt

Vinderen tildeles Poul Petersen vandrepokal, der ikke kan vindes til ejendom. Vinderbilleder kan ikke deltage efterfølgende sæsoner i denne konkurrence.

Formater og kategorier:

Alm. papirbilleder (til alle papirbilleds-konkurrencer på nær ‘Store papirbilleder’)

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton hvor det bør tilstræbes, at den maximale tykkelse ikke overstiger 3,0 mm. (Uopklæbede billeder vil ikke deltage i bedømmelsen).

Billedet må ikke være mindre end 20 x 30 cm og ikke større end 30 x 40 cm inkl. opklæbningsmateriale / ramme.

Store papirbilleder

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton hvor det bør tilstræbes, at den maximale tykkelse ikke overstiger 3,0 mm. (Uopklæbede billeder vil ikke deltage i bedømmelsen).

Billedstørrelse skal være min. 30 x 40 cm og max. 50 x 70 cm inkl. Passepartout

Digitale billeder

Digitale billeder må højest være 1920 pixel brede og højst 1920 pixel høje. Filformat skal være ’jpg’ og sRGB-farverum (og ikke fx AdobeRGB). Kriterierne gælder også for de filer, som svarer til afleverede papirbilleder. 

Monokrome billeder

Denne kategori omfatter rent sort/hvide billeder og totaltonede billeder, som fx. bruntonede eller blåtonede billeder. Omfatter både papir og digital.

Farvebilleder

Denne kategori dækker over almindelige farvebilleder, håndkolorerede billeder, partielt tonede billeder og andre billeder, der ikke er monokrome. Omfatter både papir og digital.

Serie (SE)

En serie består af mellem 3 og 6 enkeltbilleder, og den betragtes som ét billede. Serie er altid papirbilleder og hver autor må deltage med max. 4 serier.

Natur (NA)

Billederne i naturkonkurrencen skal følge nedenstående regler, der er identiske med SDF´s tilsvarende regler. Motivvalget er i øvrigt frit.

Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser. Ligeledes beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter og andet levende til vand i alle dets former. Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse i fotografiet kan accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks. storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lignende, hvor naturen tager områder præget af menneskelig aktivitet tilbage igen.

Krav: Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Vinderbilleder kan ikke deltage efterfølgende sæsoner i denne konkurrence.

Portræt (PO): (som Mellem Sund og Bælt)

Portræt er et billede af et menneske.

Der er nogle billeder, hvor omgivelserne er lige så vigtige som menneskene. Der er andre billeder, hvor handlingen er vigtigst. Der findes billeder, hvor kroppen er vigtigere end ansigtet. Nogle hvor situationen er vigtigere end personen.

Et portræt udelader alle disse ting – personens ansigt bliver det vigtigste. Det er det, man normalt vil kalde et portræt. Et portræt er endvidere altid et portræt af nogen. Det forestiller et bestemt menneske, som lever eller har levet.

Foto-journalistik (Photo-journalism = PH) som SDF:

Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig påvirkning, herunder menneskelig interesse, dokumentation og spot nyheder. Det journalistiske indhold i billedet skal vægtes højere end billedlig og teknisk kvalitet. Af hensyn til troværdigheden kan billeder, som fordrejer eller manipulerer sandheden, såsom manipulation for at ændre emnet, eller situationer, som er oprettet eller opstillet med henblik på fotografering, ikke deltage i kategorien Photojournalism.

Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Rejsefoto (Photo Travel = RE) (som SDF):

Et billede i kategorien Photo Travel skal udtrykke en følelse af en tid og et sted, og skildre et land, dets særpræg eller kultur i sin naturlige tilstand. Der er ingen geografiske begrænsninger. Closeup billeder af personer eller genstande skal omfatte det skildredes genkendelige miljø og omgivelser. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Landskab (LA) (som SDF):

Kategorien omfatter både natur-landskaber og kulturlandskaber.

Temaet skal udgøre hovedvægten af billedfladen (således er et billede af et hav eller en sø med en antydet kystlinje nok ikke et landskab). Billedet må gerne vise tilstedeværelsen af mennesker, dyr og maskiner, men ingen af disse dele må dominere billedet. Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Der må ikke tilføjes eller fjernes elementer i forhold til originalen, eneste undtagelse er begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet.

Der må gerne foretages justeringer, også partielle, med det formål at fremhæve væsentlige elementer i billedet, f.eks. dæmpning af en lys himmel. Der må også gerne anvendes teknikker som HDR og panoramabilleder sammensat af flere på hinanden følgende eksponeringer. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Senest opdateret: 2021-01-14