Flashanlæg

Klubben har i sommerferien (2011) anskaffet et nyt, brugt, flash anlæg for 3500,-.

Kvaliteten burde være god for et anlæg i denne katagori, det er et Elinchrom D-Lite 400. Det består af to flash lamper med stativ, softbokse, trådløs udløser samt tasker. Flash lamperne er på 400 Watt/s (ledetal 64) og er derfor kraftige nok til at blive brugt til portrætfotografering i fuldt dagslys. Planen er at alle medlemmer til enhver tid kan benytte udstyret i klublokalet til portræt fotografering, og vi har i den anledning også anskaffet en ny rulle grå baggrundspapir.

Anlægget kan også lånes ud af klubben mod 50,- i leje. Softboksene tåler dog ikke at blive pakket og samlet alt for meget, så ved lån ud af huset bliver det i stedet med paraplyer. Så benyt dig af muligheden næste gang du bliver spurgt om at tage billeder til moster Anna’s guldbryllup.

Hvis du ønsker at benytte flash anlægget i klubben eller låne det med hjem, så lav en aftale med en fra bestyrelsen, så får du vist hvordan det fungerer og vi ved hvor udstyret er.

Brugsanvisning til klubbens flashanlæg ”Elinchrome D-lite”

 
elinchrom.tif

Flash-hovederne pakkes ud af deres kuffert og sættes på stativerne. Når man er klar til at montere enten en softbox (NB: kun ved brug i klubben – de kan ikke tåle transport!!!) eller en reflektor + evt paraply, så er det tid til at tage den sorte beskyttelseshætte af. Den drejes en lille smule mod venstre (mod urets retning), så kan man trække den frem over og på den måde kommer den af. (ADVARSEL – Tænd aldrig for flashen mens beskyttelseshætten sidder på!!!!)

Softboxen (eller reflektoren) stikkes ind i den rille, hvor hætten lige har siddet, sådan at de to slidser passer med de to tappe inde i rillen. Når det er lykkedes, drejes softboxen (eller reflektoren) en lille smule mod højre (med urets retning), og så sidder den nogenlunde fast. Man skal klikke den lille lås øverst på flash-hovedet for at få softboxen til at sidde helt fast. Husk at låse op igen, når du skal have boxen af.

Hvis man bruger paraplyer, så skal de bare slås op. Paraplystangen stikkes igennem hullet forneden på flash-hovedet, lige neden under reflektoren.

Når man er færdig med at fotografere, skilles det hele ad ved at følge anvisningerne bagfra. Husk at sætte beskyttelseshætterne på flash-hovederne inden de lægges tilbage i kufferten.

Hvad betyder knapperne bag på flash hovedet?

 
Elinchrome_DLite4back

(1) – display som viser flasheffekt, opgivet som blændertrin (lavt tal – svagt lys). Stilles med knapperne (5) og (6) i trin på 1/10 blænder.

(2) – pilotlys minimum / maximum / proportionalt med flashstyrke (og vel sagtens ’off’?). Det er smartest at have indstillingen enten ’proportional’ eller minimum.

(3) – manuel affyring af flashen

(7) – tænd eller sluk for sensor til slaveflash (9). Når den er tændt, så affyres anlægget af enhver flash i nærheden

(8) – tænd eller sluk for lyd, når flashen er klar

(10) tilslutning af flashen til en stikkontakt. Man tænder med knappen (11)

Klubbens D-lite har en trådløs affyring, hvor modtageren hænger på den ene flash. Den tilsluttes udløserstikket (12). Senderen ligner en lille blitz, og sættes i kameraets tilbehørssko.

Grundindstilling:

kamera: 1/60 sek, Iso 100, f:8 (manuel indstilling på kamera)

hovedlys: 45º til siden, lidt højere end kameraet; 1 m afstand, power 2,4. Hvid plade som reflektor.

Nogle regler:

(1) hvis hovedlyset er mere ude til siden end 45º fra kameraet, bliver ansigtet slankere

(2) er vinklen mindre end 45º – altså tættere ved kameraet, bliver ansigtet bredere, og der kommer reflekser i næse, kinder og pande

(3) løftes lyset, kommer øjne og mund til at ligge i skygge, øjenbrynene træder frem, og panden bliver for lys

(4) ligger lyset i niveau med kameraet, bliver ansigtet fladt

(5) hvis lyset er lavere end kamera niveau, kommer næseskyggen opad – unaturlig teatralsk effekt

Tre ’gyldne’ regler:

A: Næseskyggen skal ramme halvvejs mellem næsetippen og overlæben

B: Næsetippen må ALDRIG rage uden for kinden

C: Kun ét catchlight i øjnene, og der skal være lys i begge øjne

Senest opdateret: 2014-11-05